NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać włączony Agent przekazywania DHCP. Uwagi: włącza Agenta przekazywania DHCP w podanym interfejsie. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD / INTERFACE

netsh routing ip relay add interface - Windows 2000/XP - polecenie Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras ip show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IP dla serwera RAS.
netsh interface ip reset
Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego.
netsh routing ip relay delete interface
Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add/interface.htm
0.249
18467

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10/11!

 /

Enable screen saver password in Windows 10/11, how to turn off?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Can I change drive letter name in Windows 10 / 11, how to?

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /

How can I customize the background image on my Android smart phone?

 /

Left-Right Arrow Keys?

 /

Touchscreen test for defective touch points, why?

 /

Quickly Change Current Time on you Windows 10/11!

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Windows 11 Home or Pro Version?

 /