NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać włączony Agent przekazywania DHCP. Uwagi: włącza Agenta przekazywania DHCP w podanym interfejsie. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD / INTERFACE

netsh routing ip relay add interface - Windows 2000/XP - polecenie Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras ip show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IP dla serwera RAS.
netsh interface ip reset
Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego.
netsh routing ip relay delete interface
Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add/interface.htm
0.484
18467

Kann man mit "FingerWeg " auch Windows Komponenten wie Outlook, Messenger, Mediaplayer usw. restlos entfernen ?

 /

When filtering, no path can be specified (directory print, expression)!

 /

Chrome: Proxy-Script wird heruntergeladen?

 /

Enable or turn off the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

Share documents and images under Windows 10!

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer directory context menu!

 /

Was ist ein sicheres Passwort?

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Kann ich Windows x64 auf einem x86, bzw. x32 Computer laufen lassen?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /