NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Sposób użycia: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Etykieta Wartość listenport - Port IPv6 do nasłuchiwania. listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania. protocol - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP. Uwagi: usuwa wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show ip
Wyświetla adres IP dla każdej z kart.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm
0.218
24426

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

What is AC DC?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1 and 10!

 /

Can I add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Writing notes with Windows 10 is easy!

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Button für Neue Tab, alle Tabs bis auf aktuelles Schließen, alle Tabs Schließen und aktuelles Tab Schließen?

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows OS!

 /

Steam Spiele werden verzögert gestartet beim synchronisieren mit Steam-Cloud!?

 /

Kann man den Windows 8.1 / 10 Explorer als Administrator ausführen?

 /