NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Sposób użycia: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Etykieta Wartość listenport - Port IPv6 do nasłuchiwania. listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania. protocol - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP. Uwagi: usuwa wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show ip
Wyświetla adres IP dla każdej z kart.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm
0.202
24426

Eine Alternative zum Windows-Stand-Ausführen-Dialog!

 /

Wie kann man in den Administrativen Modus wechseln?

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", can I turn off this message?

 /

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, can I find out?

 /

Access to essential memory and system functions under Windows! 

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Screensavers prevent under Windows 10, 8.1, ...!

 /

In which programming language is the freeware written?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Find Advanced display Settings on Windows 10 and server!

 /