NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy ğ delete ğ v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Kullanım: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametreler: Etiket Değer listenport - Dinlemenin yapılacağı IPv6 bağlantı noktası. listenaddress - Dinlemenin yapılacağı IPv6 adresi. protocol - Kullanılacak protokol. Şu anda yalnızca TCP destekleniyor. Açıklamalar: IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy bağlantısı yapmak için kullanılan girdiyi siler.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set interface
Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 delete interface
IPv6 y???n?ndan arabirim siler.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh ras
`netsh ras' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirir
netsh routing ip nat delete portmapping
NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kural? ba?lant? noktas? eşleştirmesini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm
0.171
22612

Desktop OK mit Windows starten funktioniert auf meinem System nicht, warum!

 /

Understand a user profile under Windows 10, 8.1 and MS server!

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 10, 8.1, ...?

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /