NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ delete ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete interface ? Kullanım: delete interface [interface=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir arabirimi IPv6 yığınından siler. Örnek: delete interface "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / INTERFACE

netsh interface ipv6 delete interface - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 y???n?ndan arabirim siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Önek ilkesi girdisi ekler.
netsh routing ip rip show ifstats
Her arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eş ad?n? numaraland?r?r.
netsh diag show gateway
Her bir ba?daşt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add portmapping
NAT arabirimine bir iletişim kural? - ba?lant? noktas? eşleştirmesi ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IPv6 y???n?ndan arabirim siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/interface.htm
0.202
16740

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Ordnerinhalt wird verzögert angezeigt?

 /

Windows 10 Update und Ordnerschutz aus- und einschalten, aber wie?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Example of Performance Index on Windows 10 Pro all Builds!

 /

Windows Druckreihenfolge ändern für Programme!

 /

Do I also need an improvement in energy efficiency on my MS Surface Pro?

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /