NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ delete ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete interface ? Kullanım: delete interface [interface=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir arabirimi IPv6 yığınından siler. Örnek: delete interface "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / INTERFACE

netsh interface ipv6 delete interface - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 y???n?ndan arabirim siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Önek ilkesi girdisi ekler.
netsh routing ip rip show ifstats
Her arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eş ad?n? numaraland?r?r.
netsh diag show gateway
Her bir ba?daşt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add portmapping
NAT arabirimine bir iletişim kural? - ba?lant? noktas? eşleştirmesi ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

IPv6 y???n?ndan arabirim siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/interface.htm
0.14
16740

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Wie entferne ich das Löschen Bei Neustart Programm von meinem Windows 10?

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

Save Desktop Layout in *.dok file or *.ini!

 /

How to find desktop folders from all users on Windows 10?

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

Can I remove Print Test Page OK Tool from Windows 10, 8.1, ...!?

 /

Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

Unterschied Administrator zu Systemadministrator unter Windows?

 /

Touch your touchscreen with one or more fingers!

 /

Undo renaming of mistakenly renamed directorys!

 /

How to set custom color, width of windows border on Win 8.1 and 10?

 /