netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Kullanım: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametreler: peername - | maxresults - 1 ile 500 arasında bir sayı olmalıdır. Varsayılan 50'dir. cloud - Numaralandırma gerçekleştirilecek bulut. Açıklamalar: Belirtilen bulutta bir eş bilgisayar adını numaralandırır. Komut maxresults ile belirtilen sayıda girdi bulur (veya çözümlemeler tamamlandığında sonlandırılır). Örnekler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen bulutta eº ad?n? numaraland?r?r. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface add interface
Yönlendiriciye bir arabirim ekler.
netsh routing ip ospf show area
Alan parametrelerini gösterir.
netsh p2p group db
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Belirtilen bulutta eº ad?n? numaraland?r?r. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.202
16489

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

Was ist besser x64, x32, x86 Version von Desktop-OK unter Windows?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Let Start Sleep Mode Blocking with Windows!

 /

Bei jedem Update mehrere Gigabyte Download, was mache ich falsch?

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Compare images from a folder with another directory!

 /

Alpha-Transparency?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

To-tray / notification area Modify or turn off Windows taskbar icons!

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /