netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ add ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[type=]full] Parametreler: Etiket Değer name - Eklenecek arabirimin adı. type - Aşağıdaki değerlerden biri: full: Bir isteğe bağlı arama arabirimi oluşturur. Açıklamalar: Yönlendiriciye bir arabirim ekler. Tam arabirimler için, aynı adla bir telefon rehberi girdisinin sistemde olması gereklidir. Örnek: add interface name="Demand-Dial Interface" type=full Komut yönlendiriciye isteğe bağlı arabirim ekler.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Komutları Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh bridge set adapter
Belirtilen ba?daşt?r?c? için köprü yap?land?rmas?n? de?iştirir.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.156
15908

Windows 10 stürzt immer wieder ab, was mache ich falsch?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, update?

 /

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

 /

The cursor disappears under Windows!

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

What is an atomic clock can I use?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Windows files can't customize the last access time hour and minutes?

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /