netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ add ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[type=]full] Parametreler: Etiket Değer name - Eklenecek arabirimin adı. type - Aşağıdaki değerlerden biri: full: Bir isteğe bağlı arama arabirimi oluşturur. Açıklamalar: Yönlendiriciye bir arabirim ekler. Tam arabirimler için, aynı adla bir telefon rehberi girdisinin sistemde olması gereklidir. Örnek: add interface name="Demand-Dial Interface" type=full Komut yönlendiriciye isteğe bağlı arabirim ekler.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Komutları Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh bridge set adapter
Belirtilen ba?daşt?r?c? için köprü yap?land?rmas?n? de?iştirir.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.109
15908

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /

Can I create a password reset disk for Windows 7?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, can I find out?

 /

Falsche Dezimaltrennzeichen in Windows 10, wie kann ich es ändern?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Wie kann ich den Administrator ändern, Windows 8 (Benutzer, Win 8.1)?

 /

Wo kann ich das Passwort meines Benutzers bei Windows 7 ändern?

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Maus-Doppelklick-Problem bei Windows 10, wie kann man das beheben?

 /