netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Kullanım: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. address - Değiştirilecek IPv6 adresi. type - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: Adresi tek noktaya yayın adresi olarak işaretler (varsayılan). anycast: Adresi her noktaya yayın adresi olarak işaretler. validlifetime - Adresin geçerli olduğu etkin kalma süresi. Varsayılan değer sonsuzdur. preferredlifetime - Adresin tercih edilme süresi. Varsayılan değer sonsuzdur. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir arabirimdeki IPv6 adresini değiştirir. Zaman değerleri gün, saat, dakika ve saniye olarak belirtilebilir; örn. 1d2h3m4s. Örnek: set address "Private" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 adres bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras show multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türlerini gösterir
netsh interface ipv6
`netsh interface ipv6' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip add peerfilter
Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Bulut istatistiklerini görüntüler.
netsh diag ping
Wins, ip, haber gruplar?, posta, proxy dns ve ba?daşt?r?c?lara ping işlemi yapar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

IPv6 adres bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.187
16260

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

Druckerwarteschlange, was ist das?

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10!

 /

Right Practically the short benchmark the Fastest test for SSD, HD, USB, ...!

 /

Eine Desktop Stoppuhr, eine Uhr zum Stoppen der Zeit für Windows!

 /

Der TV Empfang und die Bildqualität sind auf einmal schlechter geworden?

 /

Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

How to find the BIT on my PC?

 /

Wie wird ein Computer mit einem Virus, oder Spyware infiziert?

 /

What is a blue screen?

 /