netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Bruk: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. address - IPv6-adresse som skal endres. type - En av følgende verdier: unicast: Merker adressen som en unicast-adresse (standard). anycast: Merker adressen som en anycast-adresse. validlifetime - Hvor lenge adressen er gyldig. Standard verdi er uendelig (infinite). preferredlifetime - Hvor lenge adressen foretrekkes. Standard verdi er uendelig (infinite). store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer en IPv6-adresse på et angitt grensesnitt. Tidsverdier kan angis i dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Eksempel: set address "Privat" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer adresseinformasjon for IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.061
16044
Is Malwarebytes good as an adware and malware cleaner? Why print out the lost space on the hard disk for Windows? Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support? Touchscreen Test auf defekte Berührungspunkte, wozu? Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why? Command to open Advanced sharing settings in Windows 10? Command to open Advanced sharing settings in Windows 10? What does total memory mean information like physical memory, ...? Where are the Start Menu settings in Windows 10? Where are the Start Menu settings in Windows 10?(0)