NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Sposób użycia: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do zmodyfikowania. type - Jedna z następujących wartości: unicast: Oznacza adres jako adres emisji pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne. anycast: Oznacza adres jako adres emisji dowolnej. validlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest ważny. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest preferowany. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Przykład: set address "Prywatny" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje informacje o adresie IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh p2p pnrp cloud show
Wyświetla informacje.
netsh diag connect mail
Połącz z serwerem poczty.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje informacje o adresie IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.202
16246

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Zeichenfolge ersetzen für Unicode in c++ Visual Studio!

 /

Kein WIA und Twain nach Windows 10 Update in Scan zu PDF, warum!

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

Zeichenfolge ersetzen für Unicode in c++ Visual Studio!

 /

QuickTextPaste in Programme(x86), oder Programme?

 /

Zwei getrennte Ordner vergleichen, Einer ist der SYSTEM-Schriftartenordner?

 /

Can I Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /