netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Sposób użycia: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do zmodyfikowania. type - Jedna z następujących wartości: unicast: Oznacza adres jako adres emisji pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne. anycast: Oznacza adres jako adres emisji dowolnej. validlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest ważny. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest preferowany. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Przykład: set address "Prywatny" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje informacje o adresie IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh p2p pnrp cloud show
Wyświetla informacje.
netsh diag connect mail
Połącz z serwerem poczty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje informacje o adresie IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.312
16246

Kann man die intuitive Dateinamen-Sortierung unter Windows 7 abschalten, wenn ja, wie?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Probleme mit Windows 10 Ordnerschutz und Defender!

 /

Tastenkürzel Einstellungen am Samsung Android finden und aktivieren!

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, can I use correct and useful with examples!

 /

Assign Windows 10 and DVD drive letters!

 /

There are several instances with different directories possible!

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Deaktivieren der automatischen Abschaltung in Windows 8, kann man das?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Favoriten im Navigationsbereich vom Windows 10 Datei Explorer!

 /