netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Sposób użycia: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do zmodyfikowania. type - Jedna z następujących wartości: unicast: Oznacza adres jako adres emisji pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne. anycast: Oznacza adres jako adres emisji dowolnej. validlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest ważny. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest preferowany. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Przykład: set address "Prywatny" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS


Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh p2p pnrp cloud show
Wyświetla informacje.
netsh diag connect mail
Połącz z serwerem poczty.
netsh routing ip igmp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQModyfikuje informacje o adresie IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.061
16246
What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86? Windows 7 turn off groups view files and folders? 7Zip kein Kontextmenü unter MS Windows und in Deutsch Problem? What is an internet platform? What internet browsers will work on Windows 7? What is a CPU frequency? Create sub-menus for multiple text commands! What is a loose leaf binder? What is scrolling? What is a firewall?(0)