NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set tracing ? set tracing [component = ] składnik [state = ] ENABLED|DISABLED Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie podanego składnika. składnik - składnik, którego dotyczy polecenie (użyj '*', aby uwzględnić wszystkie składniki)

NETSH / RAS / SET / TRACING

netsh ras set tracing - Windows 2000/XP - polecenie Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
netsh interface ip show config
Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/tracing.htm
0.171
16460

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 11 or 10 (three solutions)!

 /

Can I remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Wofür benötige ich das Standby-Blockier-Computerprogramm?

 /

Can I initiate a full scan on Windows 11 for malware?

 /

Falsche Dezimaltrennzeichen in Windows 10/11, wie kann ich es ändern?

 /

Aero?

 /

Wie wechsle ich in den Dual Film-Streifen Modus um Bilder zu vergleichen?

 /

What is Windows Terminal App under Win-10?

 /

Regedit.exe Programmbefehler, bzw. Programmargumente?

 /

Show System Volume Information in Explorer View the Quad Explorer!

 /