netsh ras set tracing - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set tracing ? set tracing [component = ] składnik [state = ] ENABLED|DISABLED Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie podanego składnika. składnik - składnik, którego dotyczy polecenie (użyj '*', aby uwzględnić wszystkie składniki)

NETSH / RAS / SET / TRACING

netsh ras set tracing - Windows 2000/XP - polecenie Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
netsh interface ip show config
Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/tracing.htm
0.186
16460

Ist möglicherweise das Windows 10 Problem mit dem fehlerhaftem RAM Update verbunden!

 /

Can I teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Double spaces replace in the text on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Find Important System Properties in Windows 10!

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 excluding password!

 /

Warum Desktop.Calendar.Tray.OK für Windows?

 /

How can I customize the language in the mouse pointer stick?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Activate and see more media columns in the Quad Explorer!

 /

Ressourcen-Monitor unter Windows 10, 8.1, 7 starten!

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

What is native resolution?

 /