NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set tracing ? set tracing [component = ] składnik [state = ] ENABLED|DISABLED Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie podanego składnika. składnik - składnik, którego dotyczy polecenie (użyj '*', aby uwzględnić wszystkie składniki)

NETSH / RAS / SET / TRACING

netsh ras set tracing - Windows 2000/XP - polecenie Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
netsh interface ip show config
Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/tracing.htm
0.312
16460

Touch, Touch Multi Touch Test for Free!

 /

What are Unicode fonts?

 /

Schnelles Testen / Erkennen Festplatten und Laufwerke sowie Pfad!

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Bei der Nintendo Wii U das Einfrieren beheben, aber wie (aufhängen)?

 /

How can the automatic hiding of desktop icons remove from Windows 10, 8.1, ...?

 /

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 10!

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /

Close hanging programs, apps and processes on Windows! 

 /

Delete and remove locked files and directorys!

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /