NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set tracing ? set tracing [component = ] součást [state = ] ENABLED|DISABLED Povolí nebo zakáže rozšířené sledování u dané součásti. component - součást (chcete-li vyznačit všechny součásti, použijte '*').

NETSH / RAS / SET / TRACING

netsh ras set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/tracing.htm
0.046

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Deactivate background apps under Windows 10, clear RAM!

 /

Brennen einer CD, oder DVD unter Windows-10 aus einer ISO-Datei?

 /

OnlyStopWatch!

 /

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 8, oder Win 7/10 brennen?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /