NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set tracing ? set tracing [component = ] součást [state = ] ENABLED|DISABLED Povolí nebo zakáže rozšířené sledování u dané součásti. component - součást (chcete-li vyznačit všechny součásti, použijte '*').

NETSH / RAS / SET / TRACING

netsh ras set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/tracing.htm

0.062

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Befehl um die erweiterte Freigabeeinstellungen in Windows 10 zu öffnen?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Core-X-Architektur?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows Server-2008 x32(x86) und x64!

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /