NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Použití: show interface [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní. Pokud chcete zjistit hodnotu indexu pro určité rozhraní, můžete spustit tento příkaz bez tohoto parametru a prohlédnout výstup. rr - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky IP rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o statistice protokolu IP buď pro určité rozhraní, nebo pro všechna rozhraní, pokud nejsou použity žádné parametry. Příklady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.046

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /

Konfigurieren Sie die Anzahl der Schneeflocken und die Flocken-Art!

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /