NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Použití: show interface [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní. Pokud chcete zjistit hodnotu indexu pro určité rozhraní, můžete spustit tento příkaz bez tohoto parametru a prohlédnout výstup. rr - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky IP rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o statistice protokolu IP buď pro určité rozhraní, nebo pro všechna rozhraní, pokud nejsou použity žádné parametry. Příklady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.249
17556

Find and start Windows 10 media player!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Can I find the Windows Experience Index in Windows 8.1, 10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Wer benötigt externe De-Installer oder Cleaner auf Windows 10?

 /

Das Auswerfen der VHD über den MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views!

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /

Taskmanager Verknüpfung am Windows-7 Desktop erstellen!

 /

Folder, Directory?

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

Wie bekomme ich in CityVille mehr Energie, gibt es hier einen Trick?

 /

Full versions and volume licenses difference?

 /