NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Použití: show interface [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní. Pokud chcete zjistit hodnotu indexu pro určité rozhraní, můžete spustit tento příkaz bez tohoto parametru a prohlédnout výstup. rr - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky IP rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o statistice protokolu IP buď pro určité rozhraní, nebo pro všechna rozhraní, pokud nejsou použity žádné parametry. Příklady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.062

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

Samsung Startbildschirm von Streichen auf Muster umstellen?

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /

Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /