netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Použití: show interface [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní. Pokud chcete zjistit hodnotu indexu pro určité rozhraní, můžete spustit tento příkaz bez tohoto parametru a prohlédnout výstup. rr - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky IP rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o statistice protokolu IP buď pro určité rozhraní, nebo pro všechna rozhraní, pokud nejsou použity žádné parametry. Příklady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.171
17556

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

How can I turn off the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Kann ich auch gesperrte Verzeichnisse unter Windows 10 und 8.1 hiermit löschen?

 /

How can I delete the directorys created QTP Menu?

 /

Aus der ISO-Datei für Windows-7 eine startbare DVD, oder ein bootfähiges USB-Flashlaufwerk erstellen?

 /

Find short sticky notes tool for Windows 10 Desktop, can I?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /