NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Použití: show interface [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní. Pokud chcete zjistit hodnotu indexu pro určité rozhraní, můžete spustit tento příkaz bez tohoto parametru a prohlédnout výstup. rr - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky IP rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o statistice protokolu IP buď pro určité rozhraní, nebo pro všechna rozhraní, pokud nejsou použity žádné parametry. Příklady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.14
17556

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Download NET Framework 4.8, 3.5, 2.0 für Windows 10!

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

Why do some file/directory sizes have underline? I would like to turn off!

 /

Turn off or Enable the Auto-Update in Quad-Explorer on MS Windows!

 /

Windows 10: Entwickler-Modus aktivieren ohne wenn und aber!

 /

Can I use the cute hearts in Microsoft Paint too!

 /

Wie bekomme ich Buchstaben mit Akzentzeichen / Akzenten in Microsoft Word?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the tiny insects?

 /

Rename automatically saved Windows desktop icons layouts!

 /