NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Použití: show interface [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní. Pokud chcete zjistit hodnotu indexu pro určité rozhraní, můžete spustit tento příkaz bez tohoto parametru a prohlédnout výstup. rr - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky IP rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o statistice protokolu IP buď pro určité rozhraní, nebo pro všechna rozhraní, pokud nejsou použity žádné parametry. Příklady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.062

Can I change PDF output page size?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

USB 3.0 auf alten Notebooks und Laptops, geht das bei Windows ?

 /

Viele weitere Windows Tools und Features in Desktop-OK!

 /

Wie wird die Qualität der gescannten PDF-Datei geändert?

 /

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

Umwandeln vom Text in groß oder klein Buchstaben!

 /