NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Sposób użycia: show interface [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu. Aby poznać tę wartość dla wszystkich interfejsów, możesz uruchomić to polecenie bez parametru index i przejrzeć dane wyjściowe. rr - Wyrażony w sekundach współczynnik odświeżania statystyki IP interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o statystyce IP albo dla określonego interfejsu, albo dla wszystkich interfejsów, jeśli nie zostaną podane parametry. Przykłady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę interfejsu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add filter
Dodaje filtr pakietów do listy filtrów.
netsh ras delete link
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf set routefilter
Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
netsh p2p dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx show route
Wyświetla tabelę routingu protokołu IPX.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.062

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

How do i find out what type is my Drive, HDD, or SSD in Windows 10?

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /

Ändern des Mauszeigers und der Cursor-Größe unter Windows-10, (kleiner, größer)?

 /

Eigene Bilder für den erweiterten Windows Maus Zeiger?

 /

What is a file manager?

 /