NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.077

Connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer, how to?

 /

Wie mache ich einen Doppelklick?

 /

Herunterfahren, Hochfahren?

 /

Wie kann ich Windows-7 telefonisch aktivieren?

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Wie kann ich die Windows Versionsnummer auf dem Desktop Anzeigen lassen?

 /