NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.125

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Windows Maus Kugeln für den Mauszeiger am Windows Desktop!

 /

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Verbesserungen in der Dateivorschau und Integration des MS Explorer Vorschaufensters!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Ändern der Bildschirmauflösung in Windows 10, zwei Lösungen / Tipps!

 /