NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.218
13619

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Die Schachteln, die nicht beschriftet sind, kann man Rauchen!

 /

How can you clean or shrink the winsxs directory? It takes up too much disk space!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Was sind Systemeigenschaften?

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /