netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.202
13619

Un Zip software!

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Un Zip software!

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

Maus Toleranzbereich, 1-10 Pixel in Auto-Power-Options-OK!

 /

Eigene benutzerdefinierte Flocken am Desktop fallen lassen?

 /

Can I grant a directory / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /