netsh » winsock » show » catalog

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show catalog ? Sposób użycia: show catalog [[type=]full] Parametry: type - jedna z następujących wartości (opcjonalne): full: wyświetla wszystkie wpisy. (domyślne) lsp: wyświetla tylko wpisy LSP. bsp: wyświetla tylko wpisy BSP. nsp: wyświetla tylko wpisy NSP. Uwagi: wyświetla wpisy Winsock Catalog.

NETSH / WINSOCK / SHOW / CATALOG


Quick - Link:
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQWyświetla zawartość Winsock Catalog. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/show/catalog.htm
0.062
15894

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...!

Pixel Farbe abfragen mit Hilfe von Programm Argument!

Color filter for files and directorys in Explorer views eg MP3, but how?

How to change font name and size in cells of Explorer View!

Lange Mauswege per Rechtsklick um einen neuen Tab / Registerkarte zu öffnen?

Is there a search function in Quad Explorer?(0)