NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show » catalog

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show catalog ? Sposób użycia: show catalog [[type=]full] Parametry: type - jedna z następujących wartości (opcjonalne): full: wyświetla wszystkie wpisy. (domyślne) lsp: wyświetla tylko wpisy LSP. bsp: wyświetla tylko wpisy BSP. nsp: wyświetla tylko wpisy NSP. Uwagi: wyświetla wpisy Winsock Catalog.

NETSH / WINSOCK / SHOW / CATALOG

netsh winsock show catalog - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla zawartość Winsock Catalog. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, catalog, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/show/catalog.htm

0.03

Color filter only *.mp3 . un Explorer View, How to?

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Shortcut to Restart Windows 8.1 / 10!

 /

Where are fonts stored in windows 10 and font folder location?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

Temporäre Scans kann ich nicht löschen, warum?

 /