NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show » catalog

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show catalog ? Sposób użycia: show catalog [[type=]full] Parametry: type - jedna z następujących wartości (opcjonalne): full: wyświetla wszystkie wpisy. (domyślne) lsp: wyświetla tylko wpisy LSP. bsp: wyświetla tylko wpisy BSP. nsp: wyświetla tylko wpisy NSP. Uwagi: wyświetla wpisy Winsock Catalog.

NETSH / WINSOCK / SHOW / CATALOG

netsh winsock show catalog - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla zawartość Winsock Catalog. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, catalog, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla zawartość Winsock Catalog. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/show/catalog.htm
0.203
15894

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Kostenlos bei www.facebook.de registrieren bzw. anmelden?

 /

Ständige Abstürze nach Windows 10 Update, was kann ich machen?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

How can I in Amazon!

 /

New directory hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /

Wie kann ich das Windows 10 herunterfahren?

 /

Systemkomponenten auslesen unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Was ist GDI Plus?

 /