NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show » catalog

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show catalog ? Sposób użycia: show catalog [[type=]full] Parametry: type - jedna z następujących wartości (opcjonalne): full: wyświetla wszystkie wpisy. (domyślne) lsp: wyświetla tylko wpisy LSP. bsp: wyświetla tylko wpisy BSP. nsp: wyświetla tylko wpisy NSP. Uwagi: wyświetla wpisy Winsock Catalog.

NETSH / WINSOCK / SHOW / CATALOG

netsh winsock show catalog - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla zawartość Winsock Catalog. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, catalog, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/show/catalog.htm

0.078

Wie kann ich das Windows-7 Aero schneller machen, ohne es zu deaktivieren?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /

Thumbnail-Vorschau im Windows 10 Datei-Explorer ausschalten?

 /