NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show » catalog

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show catalog ? Použití: show catalog [[type=]full] Parametry: type - Jedna z následujících hodnot (volitelné): full: Zobrazí všechny položky (výchozí nastavení). lsp: Zobrazí pouze položky LSP. bsp: Zobrazí pouze položky BSP. nsp: Zobrazí pouze položky NSP. Poznámky: Zobrazuje položky katalogu rozhraní Winsock.

NETSH / WINSOCK / SHOW / CATALOG

netsh winsock show catalog - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí obsah katalogu Winsock. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, catalog, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/show/catalog.htm
0.031

Wie kann ich Windows-7 im abgesicherten Modus starten?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10  oder 8 Registrierung?

 /