NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show » catalog

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show catalog ? Použití: show catalog [[type=]full] Parametry: type - Jedna z následujících hodnot (volitelné): full: Zobrazí všechny položky (výchozí nastavení). lsp: Zobrazí pouze položky LSP. bsp: Zobrazí pouze položky BSP. nsp: Zobrazí pouze položky NSP. Poznámky: Zobrazuje položky katalogu rozhraní Winsock.

NETSH / WINSOCK / SHOW / CATALOG

netsh winsock show catalog - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí obsah katalogu Winsock. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, catalog, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/show/catalog.htm

0.093

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

How to switch to the administrative mode?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /