NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Použití: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<řetězec> Parametry: enabled - Určuje, zda je automatická konfigurace povolena či nikoliv. interface - Název rozhraní, na které se má toto nastavení použít. Poznámky: Oba parametry jsou požadovány. Příklady: set autoconfig enabled=yes interface="Připojení k místní síti" set autoconfig enabled=no interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.124

Wo kann ich am Windows 10 Laptop die Herz umstellen?

 /

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), can I?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!

 /

Was ist Festplattenverwaltung?

 /