NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Použití: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<řetězec> Parametry: enabled - Určuje, zda je automatická konfigurace povolena či nikoliv. interface - Název rozhraní, na které se má toto nastavení použít. Poznámky: Oba parametry jsou požadovány. Příklady: set autoconfig enabled=yes interface="Připojení k místní síti" set autoconfig enabled=no interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm

0.062

Schatten und gestreifte Linien bei der neuen Grafikkarte (defekt, Fehler)!

 /

Windows 7 Auto-Updates deaktivieren, bzw. ausschalten?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /

Passworteingabe ohne Tastatur bei der Anmeldung (Login) in Windows 7, bzw. mit der Bildschirm-Tastatur?

 /

Hilfe, meine Google Ad-Sense Text-Anzeigen werden abgeschnitten angezeigt

 /

Die Aero 3D Desktopansicht soll es in Windows-7 für offene Fenster geben!

 /