NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Použití: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<řetězec> Parametry: enabled - Určuje, zda je automatická konfigurace povolena či nikoliv. interface - Název rozhraní, na které se má toto nastavení použít. Poznámky: Oba parametry jsou požadovány. Příklady: set autoconfig enabled=yes interface="Připojení k místní síti" set autoconfig enabled=no interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.186
17121

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), can I?

 /

Directory print!

 /

What is TMC in a car radio?

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

Vollständigen Ordnerpfad in der Titelleiste von Quad-Explorer unter Windows anzeigen!

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

Writing notes with Windows 10 is easy!

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

System Volume Information im Explorer von Q-Dir anzeigen!

 /

Wie kann ich den Kompatibilitätsmodus in Windows-XP deaktivieren, anpassen!

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /