NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Použití: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<řetězec> Parametry: enabled - Určuje, zda je automatická konfigurace povolena či nikoliv. interface - Název rozhraní, na které se má toto nastavení použít. Poznámky: Oba parametry jsou požadovány. Příklady: set autoconfig enabled=yes interface="Připojení k místní síti" set autoconfig enabled=no interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.14
17121

What is multitexture, multitexturing (texture mapping)?

 /

Do i have Windows 10/11 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

What is a taskbar?

 /

Local Security Police account lockout duration on MS Windows OS!

 /

Receiving parcels or sending parcels with the DHL Packstation, no problem?

 /

Share more fonts for Windows 11, 10, ... command prompt!

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

How can I show the directorys (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Ist Bing nicht die bessere Suchmaschine im Internet?

 /

Weitere Ordner zur aktuellen Ordnerüberwachung hinzufügen, geht das?

 /

Alternative to the Windows 11, 10, ... and MS Server Run-Dialog + extra features!

 /

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /