NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Použití: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<řetězec> Parametry: enabled - Určuje, zda je automatická konfigurace povolena či nikoliv. interface - Název rozhraní, na které se má toto nastavení použít. Poznámky: Oba parametry jsou požadovány. Příklady: set autoconfig enabled=yes interface="Připojení k místní síti" set autoconfig enabled=no interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.155
17121

Delete registry values ​​and complete directorys under Windows 10/11 and Server!

 /

After updating Win-10/11 no space on the disk, what now?

 /

Auto login in Windows 10 excluding password?

 /

Windows-10/11 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 11, 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Crack the facebook.de password if I forgot the password?

 /

Can I move and not copy while dragging with the mouse?

 /

Der Virenscanner findet nie was, brauche ich sowas überhaupt unter Windows 10?

 /

Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

Why the RAM or memory test for Windows 11, 10, 8.1, ...?  

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10/11 Desktop!  

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /