NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Použití: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<řetězec> Parametry: enabled - Určuje, zda je automatická konfigurace povolena či nikoliv. interface - Název rozhraní, na které se má toto nastavení použít. Poznámky: Oba parametry jsou požadovány. Příklady: set autoconfig enabled=yes interface="Připojení k místní síti" set autoconfig enabled=no interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.202
17121

Where is the auto startup directory in Windows 8.1 or 10?

 /

Change font size and type for programs on Windows 10 and 8.1!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Save the icon layout with date and time format via the command line!

 /

Windows-8 Download?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

The category Office on Software OK (make everyday office life easier)!

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

A short, how do I use the new file time stamp setter!

 /

Erase the Memory in Windows 10!

 /

Multiple instances of the same app with admin privileges, but how?

 /