netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Použití: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<řetězec> Parametry: enabled - Určuje, zda je automatická konfigurace povolena či nikoliv. interface - Název rozhraní, na které se má toto nastavení použít. Poznámky: Oba parametry jsou požadovány. Příklady: set autoconfig enabled=yes interface="Připojení k místní síti" set autoconfig enabled=no interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.14
17121

Platzhalter, Wildcards, Zeichen vergleich, suchen und finden (Dateitausche)?

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

The credential management on Windows 10!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Windows 10: shell:fonts!

 /

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Mehrere Seiten vom Scann zu PDF unter Windows umwandeln und speichern!

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Kann man Windows-10 ohne Microsoft Account Konto installieren?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /