NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Format: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametre: enabled - angiver, om automatisk konfiguration er aktiveret interface - navnet på den grænseflade, hvor denne indstilling skal anvendes Bemærkninger: Begge parametre er obligatoriske. Eksempler: set autoconfig enabled=yes interface="Local Area Connection" set autoconfig enabled=no interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Angiver status for frar?det funktionalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller.
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall show config
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.077

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Treiber Aktualisierung über den Windows-10 Gerätemanager!

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Die Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-7 anpassen, aber wie?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /