NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Format: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametre: enabled - angiver, om automatisk konfiguration er aktiveret interface - navnet på den grænseflade, hvor denne indstilling skal anvendes Bemærkninger: Begge parametre er obligatoriske. Eksempler: set autoconfig enabled=yes interface="Local Area Connection" set autoconfig enabled=no interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Angiver status for frar?det funktionalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller.
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall show config
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.124
18303

Open in new process right-click menu, menu item removed in Ecxplorer Views?

 /

Mein Samsung Notebook lädt das Akku nur zu 80%, warum?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Rename automatically saved Windows desktop icons layouts!

 /

Installieren Sie Chrome-Erweiterungen in Microsoft Edge Chromium!

 /

What is WHQL certified?

 /

Windows-8 Download?

 /

Why is Microsoft Windows 10 available for free?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

The category Test Tools for Windows on Software OK!

 /