NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Format: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametre: enabled - angiver, om automatisk konfiguration er aktiveret interface - navnet på den grænseflade, hvor denne indstilling skal anvendes Bemærkninger: Begge parametre er obligatoriske. Eksempler: set autoconfig enabled=yes interface="Local Area Connection" set autoconfig enabled=no interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Angiver status for frar?det funktionalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller.
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall show config
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm

0.062

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

How to close the open Store Apps in Windows-8 Metro from the Switch List?

 /

Ein zweites Laufwerk im neuem Fenster öffnen?

 /