NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Format: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametre: enabled - angiver, om automatisk konfiguration er aktiveret interface - navnet på den grænseflade, hvor denne indstilling skal anvendes Bemærkninger: Begge parametre er obligatoriske. Eksempler: set autoconfig enabled=yes interface="Local Area Connection" set autoconfig enabled=no interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Angiver status for frar?det funktionalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller.
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall show config
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.343
18303

Zeitstempel von einer bestimmten Windows Datei, Ordner, oder Verlauf verwenden!

 /

Image comparison software windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

 /

Can I start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Eine einzige Baumstruktur, für alle 4 Explorer Fenster verwenden?

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows 10/11!

 /

What is the difference between Windows 10X and Windows 10/11?

 /

Modify screen brightness on Windows 10/11 tablet PC via Mobility Center!

 /

List fonts from a directory under Windows that are not installed, but how?

 /

Download Microsoft Works for Windows 11, 10, ...!

 /