NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Sposób użycia: set autoconfig [enabled]=yes|no [interface=] Parametry: enabled - Określa, czy autokonfiguracja jest włączona. interface - Nazwa interfejsu, w którym ma być stosowane to ustawienie. Uwagi: Oba parametry są wymagane. Przykłady: set autoconfig enabled=yes interface="Połączenie lokalne" set autoconfig enabled=no interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - polecenie Włącza lub wyłącza automatyczną konfigurację w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.
netsh lan delete profile
Usuwa profil sieci LAN z jednego lub wielu interfejsów.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.046

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /