NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Sposób użycia: set autoconfig [enabled]=yes|no [interface=] Parametry: enabled - Określa, czy autokonfiguracja jest włączona. interface - Nazwa interfejsu, w którym ma być stosowane to ustawienie. Uwagi: Oba parametry są wymagane. Przykłady: set autoconfig enabled=yes interface="Połączenie lokalne" set autoconfig enabled=no interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - polecenie Włącza lub wyłącza automatyczną konfigurację w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.
netsh lan delete profile
Usuwa profil sieci LAN z jednego lub wielu interfejsów.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.077

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /

Kamerageräusch bei der Screenshot Funktion für Windows in Desktop-OK?

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

Verhindern, dass der Windows 10 Tablet-PC in Schlaf Modus geht?

 /