NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Sposób użycia: set autoconfig [enabled]=yes|no [interface=] Parametry: enabled - Określa, czy autokonfiguracja jest włączona. interface - Nazwa interfejsu, w którym ma być stosowane to ustawienie. Uwagi: Oba parametry są wymagane. Przykłady: set autoconfig enabled=yes interface="Połączenie lokalne" set autoconfig enabled=no interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - polecenie Włącza lub wyłącza automatyczną konfigurację w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.
netsh lan delete profile
Usuwa profil sieci LAN z jednego lub wielu interfejsów.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.093

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

Can I customize admin in windows 10?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Sound beim Kopieren und Einfügen aus der Zwischenablage!

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

Was kann ich tun, wenn mein Windows 10 Computer nicht startet?

 /