NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Sposób użycia: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Etykieta Wartość rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla bieżące granice multiemisji IP. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Address Adres IP grupy multiemisji dla granicy. Mask Maska podsieci skojarzona z adresem grupy. Interface Nazwa interfejsu, w którym granica jest ustawiona. Przykłady: show boundarystats rr=3 Polecenie wyświetla statystykę bieżącej granicy multiemisji IP i odświeża ekran co 3 sekundy, dopóki nie zostaną naciśnięte klawisze Ctrl+C w celu zakończenia cyklu wyświetlania.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla granice multiemisji IP / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.
netsh diag show ieproxy
Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla granice multiemisji IP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.234
17042

Useful for Windows 11, 10, ... Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Insert specific text into the documents and win commands even under 10!

 /

How do I install Windows 11 from a USB drive?

 /

Turn off Quick Access in File Explorer on Windows 11, 10, ...!

 /

The analog desktop clock no longer starts with Windows 11, 10, ...?

 /

Warum sind bei Vista keine Desktopverknüpfungen möglich?

 /

Schriften drucken mit Druck- und Vorschaufunktion!

 /

The alternative short notes Sticky Notes excluding Microsoft Store Windows 10!

 /

How can I show the directorys (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Synchronize the clock on your Windows 11, 10, ... etc. with a www time server!

 /

Windows 10 ist auf einmal schwarz, es liegt nicht am Bildschirm?

 /