netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Sposób użycia: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Etykieta Wartość rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla bieżące granice multiemisji IP. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Address Adres IP grupy multiemisji dla granicy. Mask Maska podsieci skojarzona z adresem grupy. Interface Nazwa interfejsu, w którym granica jest ustawiona. Przykłady: show boundarystats rr=3 Polecenie wyświetla statystykę bieżącej granicy multiemisji IP i odświeża ekran co 3 sekundy, dopóki nie zostaną naciśnięte klawisze Ctrl+C w celu zakończenia cyklu wyświetlania.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla granice multiemisji IP / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.
netsh diag show ieproxy
Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla granice multiemisji IP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.186
17042

E-Mail Nachricht als gelesen oder ungelesen markieren in Thunderbird?

 /

Gelähmte Pixel bei einem LCD-Monitor reparieren, aber wie?

 /

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

Windows-10  Probleme bei Favoriten und Desktop-Verknüpfungen!

 /

Complete check for Trojans, viruses and ransomware, how to!

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

To change the path in the address bar or edit, copy, paste!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /