NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Sposób użycia: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Etykieta Wartość rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla bieżące granice multiemisji IP. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Address Adres IP grupy multiemisji dla granicy. Mask Maska podsieci skojarzona z adresem grupy. Interface Nazwa interfejsu, w którym granica jest ustawiona. Przykłady: show boundarystats rr=3 Polecenie wyświetla statystykę bieżącej granicy multiemisji IP i odświeża ekran co 3 sekundy, dopóki nie zostaną naciśnięte klawisze Ctrl+C w celu zakończenia cyklu wyświetlania.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla granice multiemisji IP / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.
netsh diag show ieproxy
Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla granice multiemisji IP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.249
17042

Query the desktop color pixel value on all Windows OS!

 /

Right Q-Dir Version!

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Scanned Documents Location In Windows 10!

 /

Can I delete files excluding the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Befehlszeile das Programm minimiert zu starten oder Desktop Layout Laden?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Should I install 32 bit or 64 bit Windows 10, x64 vs x32!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Externes Mikrofon über Audio-Buchse anschließen auch ohne Anschluss!

 /