NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Sposób użycia: show ifbinding [[index=]adres IP [[rr=]liczba całkowita]] Parametry: Etykieta Wartość index - Adres IP skonfigurowany do użycia w interfejsie, dla którego włączony jest protokół RIP i przeglądane są powiązania. rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla powiązania protokołu RIP dla adresu IP. Przykłady: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Polecenie przykładowe wyświetla powiązania dla adresu IP 10.0.0.1 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh firewall delete
Usuwa konfigurację zapory.
netsh routing ip nat show interface
Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.
netsh interface reset
Resetuje informacje.
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
netsh ras show
Wyświetla informacje.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm

0.061

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /