NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Sposób użycia: show ifbinding [[index=]adres IP [[rr=]liczba całkowita]] Parametry: Etykieta Wartość index - Adres IP skonfigurowany do użycia w interfejsie, dla którego włączony jest protokół RIP i przeglądane są powiązania. rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla powiązania protokołu RIP dla adresu IP. Przykłady: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Polecenie przykładowe wyświetla powiązania dla adresu IP 10.0.0.1 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh firewall delete
Usuwa konfigurację zapory.
netsh routing ip nat show interface
Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.
netsh interface reset
Resetuje informacje.
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
netsh ras show
Wyświetla informacje.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.093

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

Problem mit Pfad zur eigenen ini Datei mit Anführungszeichen!

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /