NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Sposób użycia: show ifbinding [[index=]adres IP [[rr=]liczba całkowita]] Parametry: Etykieta Wartość index - Adres IP skonfigurowany do użycia w interfejsie, dla którego włączony jest protokół RIP i przeglądane są powiązania. rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla powiązania protokołu RIP dla adresu IP. Przykłady: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Polecenie przykładowe wyświetla powiązania dla adresu IP 10.0.0.1 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh firewall delete
Usuwa konfigurację zapory.
netsh routing ip nat show interface
Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.
netsh interface reset
Resetuje informacje.
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
netsh ras show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.125
19448

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

How do I know if I'm running Windows 8.1 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Bei bestimmten Dateien Zeitstempel ändern!

 /

Optimize SSD drives weekly on Windows 11! 

 /

Directory print!

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 10 and 8.1!

 /

In Windows 8, 10 definieren, dass ein Programm mehrere Dateitypen öffnet!

 /

Set desktop calendar so that it starts automatically minimized on Windows to tray?

 /

Can I use the search box in the Windows Explorer file search 8.1, 10, 11!

 /

Difference between laser and ink printers?

 /

Datei Zeiten in Excel oder Calc bearbeiten und importieren!

 /