NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Bruk: show ifbinding [[index=]IP-adresse [[rr=]heltall]] Parametere: Kode Verdi index - En IP-adresse konfigurert for bruk på grensesnittet som RIP er aktivert, og du kontrollerer bindinger for. rr - Oppdateringsfrekvens uttrykt med en verdi i sekunder. Merknader: Viser RIP-bindinger for IP-adresse. Eksempler: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Eksempelkommandoen viser bindingene for IP-adresse 10.0.0.1 med en oppdateringsfrekvens på 5 sekunder.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - kommando Viser IP-adressebinding for RIP-grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.077

File formats and file types, what is it?

 /

How to force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

VHD, what is this file?

 /

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /