NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Bruk: show ifbinding [[index=]IP-adresse [[rr=]heltall]] Parametere: Kode Verdi index - En IP-adresse konfigurert for bruk på grensesnittet som RIP er aktivert, og du kontrollerer bindinger for. rr - Oppdateringsfrekvens uttrykt med en verdi i sekunder. Merknader: Viser RIP-bindinger for IP-adresse. Eksempler: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Eksempelkommandoen viser bindingene for IP-adresse 10.0.0.1 med en oppdateringsfrekvens på 5 sekunder.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - kommando Viser IP-adressebinding for RIP-grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser IP-adressebinding for RIP-grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.14
17615

For drives, show the letter before the name in the file explorer!

 /

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

 /

Turn-Off or -On the Auto Updates in MS Office!

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10 / 11!

 /

What is a hardware keyboard?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Ähnliche Bilder gedreht, gespiegelt, verkleinert am Computer finden!

 /

Windows 11 MS Terminal APP desktop shortcut!

 /

Windows 11: What is DirectX 12 Ultimate?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10 / 11!

 /

What is Virtual Memory?

 /