NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Kullanım: show ifbinding [[index=]IP adresi [[rr=]tamsayı]] Parametreler: Etiket Değer index - RIP'in etkin olduğu ve bağları gözden geçirdiğiniz arabirim için yapılandırılmış IP adresi. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: IP adresi için RIP bağlarını gösterir. Örnek: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Örnek komut, IP adresi 10.0.0.1 için her 5 saniyede yenileyerek bağları gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Komutları RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? baºka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letiºim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileºen için uzat?lm?º izlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.078

Ist meine Festplatte HDD, oder SSD unter Windows 10 / 8.1?

 /

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

Aero Desktop Clock for all Windows OS!

 /

How to do a double-click?

 /

Portabler Einsatz vom Prozess-Killer unter Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /