netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Kullanım: show ifbinding [[index=]IP adresi [[rr=]tamsayı]] Parametreler: Etiket Değer index - RIP'in etkin olduğu ve bağları gözden geçirdiğiniz arabirim için yapılandırılmış IP adresi. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: IP adresi için RIP bağlarını gösterir. Örnek: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Örnek komut, IP adresi 10.0.0.1 için her 5 saniyede yenileyerek bağları gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Komutları RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? baºka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letiºim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileºen için uzat?lm?º izlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.186
17852

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

Can I open the Computer-Management in Windows 8.1 or 10?

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I?

 /

Wie kann man in Office Word nur den markierten Text drucken?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Can I mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Windows 10 start famous fax and scan feature!

 /