NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Kullanım: show ifbinding [[index=]IP adresi [[rr=]tamsayı]] Parametreler: Etiket Değer index - RIP'in etkin olduğu ve bağları gözden geçirdiğiniz arabirim için yapılandırılmış IP adresi. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: IP adresi için RIP bağlarını gösterir. Örnek: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Örnek komut, IP adresi 10.0.0.1 için her 5 saniyede yenileyerek bağları gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Komutları RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? baºka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letiºim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileºen için uzat?lm?º izlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.061

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

USB 3.0 auf alten Notebooks und Laptops, geht das bei Windows ?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Bild des Windows 8.1 Sperrbildschirms ändern (auswählen, löschen)!

 /