NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Format: show ifbinding [[index=]IP-adresse [[rr=]heltal]] Parametre: Tag Værdi index - En IP-adresse, som er konfigureret til brug på den grænseflade, du kontrollerer bindingerne for, og som har RIP aktiveret. rr - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder. Bemærkninger: Viser RIP-bindinger for IP-adressen. Eksempel: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Kommandoeksemplet viser bindingerne for IP-adressen 10.0.0.1 med en opdatering hvert femte sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser binding mellem RIP-gr?nseflade og IP-adresse. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter firewall-konfiguration.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser binding mellem RIP-gr?nseflade og IP-adresse. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.218
18311

Arbeitsplatz oder Mein Computer als Icon anzeigen?

 /

GetWindowText and Copy Text To Clipboard

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

How to show Program Name on Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

Mauscursor verstecken in DesktopOK!

 /

Windows 10 Kennwort deaktivieren fürs Auto-Login ohne Passwort?

 /

So erstellen Sie einen diagonalen Text in Word!

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Start the disk check on Windows 10!

 /

Why are there pimples on the F and J keys?

 /