NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.046

Unterschied IExtractImage2 und IExtractImage?

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

What is TWAIN?

 /

Warum Produktaktivierung bei Windows-7 / 10, plus Gültigkeitsprüfung und Echtheitszertifikat?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

DontSleep deaktivieren über den Windows To-Tray Bereich!

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /