NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.14
15132

Make system settings available on the desktop or in Windows 11 start!

 /

What is a blue screen?

 /

Can I also do a test color printing in Windows 11, 10, ...?

 /

Turn off the touchscreen on Windows 11, 10 and 8.1, can I turn off?

 /

What are the system requirements for Windows 11?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Set default search engine and prevent customizes on Windows 11/10!

 /

Can I still hide the desktop icons on Windows 11?

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

Mit vier Browser-Fenstern gleichzeitig arbeiten auf Windows 11, 10, ...!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /