NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.311
15132

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Windows 10?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / turn off)?

 /

Turn off Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

How to find the Windows 8.1 fonts and the fonts folder?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Ist dropbox.com kostenlos und sinnvoll?

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

Query the desktop color pixel value on all Windows OS!

 /

Schrifttyp, bzw. Schriftart am Android Handy ändern?

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Windows 10 Desktop not showing, why, what can i do?

 /