NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete neighbor ? Format: delete neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på OSPF-grænsefladen. addr - IP-adressen på OSPF-grænsefladen. nbraddr - IP-adressen på naboen, som du vil slette. IP-adressen er IP-adressen på naborouterens grænseflade på NBMA- netværket. Dette er ikke OSPF-router-id'et for naboen. Kommentarer: Sletter IP-adressen på en OSPF-router i den anden ende af en NBMA-grænseflade. Eksempler: delete neighbor "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf delete neighbor - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter den angivne OSPF-nabo. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show service
Viser konfigurationen af firewall-tjeneste.
netsh routing ip ospf set interface
Skifter OSPF-konfigurationsparametre for gr?nsefladen.
netsh lan show settings
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
netsh routing ip autodhcp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/neighbor.htm
0.046

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Formatieren über die Eingabeaufforderung Windows (10,8.1, 7)!

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Beim Filtern zum markierten Objekt scrollen zu lassen?

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /