NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete neighbor ? Použití: delete neighbor [name=]<řetězec> [addr=] [nbraddr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní protokolu OSPF. addr - Adresa IP rozhraní protokolu OSPF. nbraddr - Adresa IP souseda, kterého chcete odstranit. Tato adresa IP je adresou rozhraní IP sousedního směrovače v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače protokolu OSPF daného souseda. Poznámky: Odstraní adresu IP směrovače protokolu OSPF na opačném konci rozhraní NBMA. Příklady: delete neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf delete neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určeného souseda protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show service
Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/neighbor.htm

0.061

Timer Blockierung aufheben + Bitte Schlafen Modus?

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Windows-10 Benachrichtigung "Virenschutz aktivieren" kommt jedes Mal, abstellen?

 /

Die Listenansicht auf Details umstellen?

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /