NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete neighbor ? Použití: delete neighbor [name=]<řetězec> [addr=] [nbraddr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní protokolu OSPF. addr - Adresa IP rozhraní protokolu OSPF. nbraddr - Adresa IP souseda, kterého chcete odstranit. Tato adresa IP je adresou rozhraní IP sousedního směrovače v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače protokolu OSPF daného souseda. Poznámky: Odstraní adresu IP směrovače protokolu OSPF na opačném konci rozhraní NBMA. Příklady: delete neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf delete neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určeného souseda protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show service
Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/neighbor.htm

0.046

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

Kann ich beim Ordnerinhalte-Ausdruck bestimmte Dateitypen filtern?

 /

Das 7-zip Kontextmenü geht nicht in Q-Dir unter Win Vista x64

 /

Ich kann die Bytes auf meinem Windows 10 PC nicht finden?

 /