netsh » routing » ip » ospf » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete neighbor ? Použití: delete neighbor [name=]<řetězec> [addr=] [nbraddr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní protokolu OSPF. addr - Adresa IP rozhraní protokolu OSPF. nbraddr - Adresa IP souseda, kterého chcete odstranit. Tato adresa IP je adresou rozhraní IP sousedního směrovače v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače protokolu OSPF daného souseda. Poznámky: Odstraní adresu IP směrovače protokolu OSPF na opačném konci rozhraní NBMA. Příklady: delete neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / NEIGHBOR


Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOdstraní určeného souseda protokolu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/neighbor.htm
0.046
18455

Turn off and modify APPs Windows 10 notifications!

Regedit.exe program commands or arguments on Windows 11, 10, ...?

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

Update Windows 10/11 to Windows 10/11 as a repair option!

Print what you see in File Explorer Views on all Windows OS!

Reset Windows 10 to factory settings without new installation!(0)