NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add address ? Použití: add address [interface=]<řetězec> [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; address - adresa IPv6, která má být přidána; type - jedna z následujících hodnot: unicast: přidá adresu jednosměrového vysílání (výchozí); anycast: přidá adresu všesměrového vysílání; validlifetime - doba platnosti adresy; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); preferredlifetime - doba, po kterou je adresa preferována; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Přidá do daného rozhraní adresu IPv6. Časové údaje mohou být vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s. Například: add address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ADDRESS

netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu IPv6 do rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá adresu IPv6 do rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/address.htm
0.358
16030

Can I continue to use the mouse tracks / trails on Windows 11?

 /

LED TV/Fernseher, LCD-Fernseher, oder Plasma?

 /

Can I enable Server Virtualization on Windows 10 / 11?

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

Automatisch unter Windows 11 anmelden / Autologin?

 /

Soll ich lieber MS Windows Papierkorb verwenden oder sofort sicher löschen?

 /

Will Windows 11 be without a classic desktop?

 /

Change timestamps for certain files!

 /

How do I find out which Windows I have?

 /

What does it mean for programs: Runs from Windows 5.0 and higher?

 /

Die Anmeldeinformationsverwaltung 11, 10, ...!

 /

Machen die visuellen Effekte von Windows 11 den PC langsamer?

 /