NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ieproxy ? Použití: ping ieproxy Parametry: Žádné. Například: ping ieproxy

NETSH / DIAG / PING / IEPROXY

netsh diag ping ieproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ieproxy.htm
0.296
19426

Why hide the Windows mouse pointer or cursor?

 /

Auto Shutdown the Windows 8.1 and 10 ergo Turn-off the PC!

 /

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

 /

Safely remove hardware if icon is missing, it works on Windows 10, 8.1, ...! 

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, can I?

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

What is a blue screen?

 /

Wie starte ich mit einer Favoriteneinstellung alle Explorer Ansichten?

 /

Neustart des MS-Explorer in Windows 8.1, 10 (Zurücksetzen)!

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /