NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ieproxy ? Použití: ping ieproxy Parametry: Žádné. Například: ping ieproxy

NETSH / DIAG / PING / IEPROXY

netsh diag ping ieproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ieproxy.htm
0.14

Start with a favorite, excluding to register *.qdr?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Open paths in the history of the Explorer Views directly!

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

Mit Windows-7 FAT32 zu NTFS konvertieren?

 /

Can I turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /