NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. connect - Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy dump - Zobrazí konfigurační skript. gui - Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry show - Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.14
11546

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 11, 10, 8.1, ...)?

 /

Find the Windows 10/11 Autostart Folder (auto startup directory)!

 /

Windows 10/11: Activate developer mode without any ifs and buts!

 /

On Windows 11 the individual Digital Watch on the desktop!

 /

Why is Windows on the C: drive of the hard drive?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Start and run programs in Windows compatibility mode?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Delete registry values ​​and complete directorys under Windows 10/11 and Server!

 /

Enable or disable AutoCorrect in Word?

 /

Where does the desktop clock save the settings on MS Windows 10?

 /