NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. connect - Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy dump - Zobrazí konfigurační skript. gui - Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry show - Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.061

Kann man in Windows 8 oder 8.1 das Aero einschalten?

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /

send_tab and send_enter command in Windows, how to?

 /

Wo ist das Ausführen Dialogfenster in Windows 7?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /