netsh diag - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. connect - Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy dump - Zobrazí konfigurační skript. gui - Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry show - Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.14
11546

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

Verhindern dass im Datei Explorer Liste *. zip, *. rar, *. cab Ordner geöffnet werden?

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

Windows-10 tool to customize the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Microsofts Lösungen für MAC!

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /