NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. connect - Haber grupları, posta ve proxy sunucularına bağlanır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gui - Web sayfası kullanıcı arabirimini görüntüler. help - Komutların bir listesini gösterir. ping - Wins, ip, haber grupları, posta, proxy dns ve bağdaştırıcılara ping işlemi yapar. show - Posta, haber grupları, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, ağ bağdaştırıcısı, modem ve ağ istemcisi bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Komutları `netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh routing ip dnsproxy set global
Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip show boundary
Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler.
netsh ras aaaa show authentication
Geçerli kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.249
13270

The Word Pad is at one time away on Windows 10, why?

 /

Translate text from clipboard!

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

What does *.* Mean?

 /

Wie kann ich die Outlook Express Kontakte nach Windows 7 Live Mail exportieren?

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Was sind Audiogeräte?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

The alternative test page printout on Windows operating systems!

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /