NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. connect - Haber grupları, posta ve proxy sunucularına bağlanır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gui - Web sayfası kullanıcı arabirimini görüntüler. help - Komutların bir listesini gösterir. ping - Wins, ip, haber grupları, posta, proxy dns ve bağdaştırıcılara ping işlemi yapar. show - Posta, haber grupları, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, ağ bağdaştırıcısı, modem ve ağ istemcisi bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Komutları `netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh routing ip dnsproxy set global
Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip show boundary
Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler.
netsh ras aaaa show authentication
Geçerli kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.14
13270

Windows-11/10/8.1/7/XP unter Windows-10/11 in Virtual-Box, funktioniert so was?

 /

Change Windows 10 and 11 Sleep Settings, can I?

 /

What are Windows applications?

 /

Create correct directory for 32Bit applications under Windows 11, 10, ...?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 11/10!

 /

Die akkuraten Ermittlung der CPU Frequenz, ganz genau!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen dass, das, daß?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

WordPad über ein Desktop Button starten unter Windows 11/10!

 /

Try the Dark Theme on Windows 11 and 10!

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /