netsh diag - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. connect - Haber grupları, posta ve proxy sunucularına bağlanır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gui - Web sayfası kullanıcı arabirimini görüntüler. help - Komutların bir listesini gösterir. ping - Wins, ip, haber grupları, posta, proxy dns ve bağdaştırıcılara ping işlemi yapar. show - Posta, haber grupları, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, ağ bağdaştırıcısı, modem ve ağ istemcisi bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Komutları `netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh routing ip dnsproxy set global
Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip show boundary
Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler.
netsh ras aaaa show authentication
Geçerli kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.171
13270

Vorlage DE!

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

Tastenkürzel Einstellungen am Samsung Android finden und aktivieren!

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

7Zip kein Kontextmenü unter Windows 7, 8, 8.1, 10 (deutsch)?

 /

Ändern Sie den Namen und die Größe der Schrift in den Zellen der Exploreransicht!

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Can I, turn off view the zip files in the tree-view, (turn off, show, directory)?

 /