netsh ğ diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. connect - Haber grupları, posta ve proxy sunucularına bağlanır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gui - Web sayfası kullanıcı arabirimini görüntüler. help - Komutların bir listesini gösterir. ping - Wins, ip, haber grupları, posta, proxy dns ve bağdaştırıcılara ping işlemi yapar. show - Posta, haber grupları, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, ağ bağdaştırıcısı, modem ve ağ istemcisi bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / DIAG


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.093
13270
Fix insufficient space on drive C in Windows 10/11! Print photo overview in File Explorer! Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock! Wi-Fi verbunden, aber kein Internetzugang? Can I use Windows XP in Virtual PC on Windows 11, 10, ...? Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page! Print photo overview in File Explorer! Which is better shutdown, or standby mode? Unscharfe Darstellung bei höheren DPI Werten mit SetProcessDPIAware behoben! Repair Corrupted Windows 11, 10, ... System with simple cmd.exe Commands, can I do?(0)