netsh diag - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. connect - Haber grupları, posta ve proxy sunucularına bağlanır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gui - Web sayfası kullanıcı arabirimini görüntüler. help - Komutların bir listesini gösterir. ping - Wins, ip, haber grupları, posta, proxy dns ve bağdaştırıcılara ping işlemi yapar. show - Posta, haber grupları, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, ağ bağdaştırıcısı, modem ve ağ istemcisi bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Komutları `netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh routing ip dnsproxy set global
Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip show boundary
Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler.
netsh ras aaaa show authentication
Geçerli kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.202
13270

Warum werden Dateitypen mit falschem Programm geöffnet?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in without keyboard?

 /

KeepMouseSpeedOK, um die Mausgeschwindigkeit auf allen Windows (10, 8.1, 7, ...) zu halten!

 /

Image comparison software windows 10, 8.1, ...!

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Den Windows-10 Computerschutz ändern, um Systemänderungen rückgängig zu machen?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /