NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. connect - Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gui - Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web. help - Wyświetla listę poleceń. ping - Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty. show - Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip delete filter
Usuwa filtr z określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 isatap dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh ras aaaa help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.234
11822

Deactivate recently added apps in the Windows 10/11 start menu!

 /

Set desktop calendar so that it starts automatically minimized on Windows to tray?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

USB-3 is just as fast or slow as my USB-2, why?

 /

Where can I find the classic file explorer for Windows 11?

 /

Problem: Students create new desktop icons and swap positions!

 /

How do I add a desktop clock to the Windows 11 desktop?

 /

Scannen Sie die Dokumente direkt ein und speichern Sie sie als PDF!

 /

Why is the AMD processor always behind INTEL?

 /

Bei Windows Abmeldung Desktop Icons speichern aber manuell wiederherstellen!

 /

Share more fonts for Windows 11, 10, ... command prompt!

 /

Cannot modify the timestamp of the file earlier than January 1, 1980?

 /