NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. connect - Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gui - Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web. help - Wyświetla listę poleceń. ping - Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty. show - Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip delete filter
Usuwa filtr z określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 isatap dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh ras aaaa help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.186
11822

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10!

 /

Nicht komprimierbare Dateien erstellen! 

 /

How to Change Desktop Wallpaper / Slideshow in Windows 10?

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /

Die Kategorie Dateiverwaltung auf Software OK!

 /

Difference between IExtractImage2 and IExtractImage?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8.1 / 10 Explorer?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /