netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. connect - Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gui - Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web. help - Wyświetla listę poleceń. ping - Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty. show - Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / DIAG


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.046
11822

Always confirm folder in Windows 10 Internet-Explorer before download file, how to?

How can I save my own signature as an image file?

How can I print everything on one page in Excel?

Anpassen der pagefile.sys in Windows 10/11 (Auslagerungsdatei, virtueller Arbeitsspeicher)?

The numerical file sorting under Windows 10/11 via group guidelines!

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10/11?(0)