NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » isatap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 isatap dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / DUMP

netsh interface ipv6 isatap dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, isatap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh lan set autoconfig
Włącza lub wyłącza automatyczną konfigurację w interfejsie.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu.
netsh interface ipv6 6to4 show state
Wyświetla stan 6to4.
netsh routing ip rip show
Wyświetla informacje.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/isatap/dump.htm
0.233
15965

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Can I mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

PreventTurnOff for all Windows OS desktop and servers!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

Windows Y Menü als Alternative zum Windows-X Menü (10, 8.1, 7)!

 /

Durchsichtige Symbole am Windows-10 Desktop entfernen?

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /