NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » isatap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 isatap dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / DUMP

netsh interface ipv6 isatap dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, isatap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/isatap/dump.htm
0.046

File and Files?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

How to show Windows 8.1/8 administrative  Management Tools in the  Start Tiles!

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

Programme(x86) Windows 8 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /