NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » isatap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 isatap dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / DUMP

netsh interface ipv6 isatap dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, isatap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set virtif
Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-rutetabell.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en utelukkelse fra DHCP-tildelingsomr?det
netsh interface ipv6 add route
Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.
netsh routing ip rip show interface
Viser RIP-konfigurasjonen for angitt grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/isatap/dump.htm
0.296
15697

How can I change the font size in Explorer?

 /

How can I only Add Folders included Subdirectorys, but not add files for timestamps?

 /

Sicher Löschen um Daten restlos von Speichermedien entfernen!

 /

What is a SD memory card?

 /

Remove a update from Windows 10, can I?

 /

What is a documents directory?

 /

Toolbar aktivieren bei Firefox, bitte um Hilfe?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

Die Adressleisten Regeln der Explorer Ansichten, fast wie in MS Windows Explorer!

 /

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /