netsh p2p dump - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / P2P / DUMP

netsh p2p dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modifiserer parametere for PNRP-fr?serverkonfigurasjon.
netsh diag connect ieproxy
Koble til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/dump.htm
0.249
12181

Windows 10 Gastkonto einrichten, (Account erstellen)?

 /

Ordner Optionen in Windows?

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

 /

Can I enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (turn off, turn off, turn on)?

 /

Brauche ein Programm zum sicheren Löschen von Speicherkarten!

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

Taskmanager starten unter Windows!

 /