netsh p2p dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / P2P / DUMP

netsh p2p dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set seed
PNRP SeedServer yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect ieproxy
Internet Explorer'?n proxy sunucusuna ba?lan.
netsh routing ip igmp add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.
netsh interface ipv6 set teredo
Teredo durumunu ayarlar.
netsh routing ip show protocol
Yap?land?r?lm?ş tüm IP iletişim kurallar?n? gösterir.
netsh ras appletalk help
Komutlar?n bir listesini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/dump.htm
0.156
13578

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Windows 10: Kinder Login Schutz am Tablet oder Desktop-PC!

 /

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Background color and selection in Explorer and tree structure Win 10, 8.1, ...!

 /

Regel die verhindert dass der Rechner während eines Downloads in den Standby geht?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Windows 10 stop search processing File Explorer!

 /

Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist?

 /

Can I customize the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Windows-7 Netzwerk (Netzwerkkarte, Netzwerkadapter) schnell und kurzfristig aktivieren, oder deaktivieren!

 /