netsh » p2p » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / DUMP


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQWyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/dump.htm
0.077
12449
Eine Alternative zum Windows-Stand-Ausführen-Dialog! Hilfreiche Start Parameter bei portablem Q-Dir Einsatz! Windows 11 and the test page printout? Start Microsoft Store in Windows 11? Use file history on Windows 11! Is the new Windows 11 really installed? Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop! Login background clear or blurry under Windows 11/10! Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows! Windows 11 shows you can I use Windows 11!(0)