NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / DUMP

netsh p2p dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show adapter
Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/dump.htm
0.405
12449

Kann ich Camera Raw-Dateien vergleichen wie in Photoshop?

 /

Activate and see more media columns in the Quad Explorer!

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Enable in Event Viewer Protokol for Print-Jobs on all Windows!

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

WinPing für komfortables Pingen unter Windows 10, 8.1, 7   .

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

CPU frequency free accurately identify the CPU frequency! 

 /

Can I create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Download Viewer für Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio!

 /

Brightness adjustment Windows 10, without screen control?

 /

How to remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /