NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Sposób użycia: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość security - Określa, czy zabezpieczać aktualizacje powiązań. bindingcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu powiązań. correspondentnode - Określa, czy funkcje węzła korespondującego są włączone lub wyłączone (domyślnie). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. Przykład: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show helper
Wyświetla listę pomocników najwyższego poziomu.
netsh routing ip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.14
17692

Can I continue to use the desktop calendar under Windows 11?

 /

Windows 10/11 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Difference between unencrypted and encrypted networks?

 /

Is my Windows 10 / 11 up to date?

 /

Turn off or Enable trim support for SSD on Windows 11, 10, 8.1!

 /

Windows Explorer "Senden an" Einträge reduzieren bzw entfernen?

 /

Wo ist bei Windows 7 der Arbeitsplatz?

 /

Kann ich auch andere Betriebssysteme parallel zu Windows 7 installieren und betreiben?

 /

After monitor exchange desktop icons disappeared on Windows 11/10!

 /

Externes Laufwerk vom Defender Virus Scan ausschließen!

 /

How to switch to the administrative mode and back?

 /

Excel Tag Uhrzeit Text behandeln und Tage dazu addieren, aber wie?

 /