NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Sposób użycia: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość security - Określa, czy zabezpieczać aktualizacje powiązań. bindingcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu powiązań. correspondentnode - Określa, czy funkcje węzła korespondującego są włączone lub wyłączone (domyślnie). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. Przykład: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show helper
Wyświetla listę pomocników najwyższego poziomu.
netsh routing ip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.062

Windows Explorer as the default file manager!

 /

How to disable Windows Shadows in Windows 10?

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /