NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Sposób użycia: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość security - Określa, czy zabezpieczać aktualizacje powiązań. bindingcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu powiązań. correspondentnode - Określa, czy funkcje węzła korespondującego są włączone lub wyłączone (domyślnie). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. Przykład: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show helper
Wyświetla listę pomocników najwyższego poziomu.
netsh routing ip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.077

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Can I displays the folder size information in Explorer-Views?

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /