NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Sposób użycia: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość security - Określa, czy zabezpieczać aktualizacje powiązań. bindingcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu powiązań. correspondentnode - Określa, czy funkcje węzła korespondującego są włączone lub wyłączone (domyślnie). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. Przykład: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show helper
Wyświetla listę pomocników najwyższego poziomu.
netsh routing ip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.125
17692

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /

Switch Language in Non-Compressible-Files for Windows!

 /

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11!

 /

Can I restore download directory view in Windows 11 and 10!

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows 11, 10, ... ?

 /

Where is security at glance in Windows 10, defender, account protection?

 /

Turn off preview in the Taskbar of Windows 10, can I?

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10/11!

 /

Can I have the 3D desktop clock start automatically on all Microsoft's Windows OS!

 /

How can I arrange the desktop windows sensibly?

 /