netsh firewall add portopening - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » add » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall add portopening ? add portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ name = ] nazwa [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] adresy [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] nazwa ] Dodaje konfigurację portu zapory. Parametry: protocol - Protokół portu. TCP - Protokół TCP (Transmission Control Protocol). UDP - Protokół UDP (User Datagram Protocol). ALL - Wszystkie protokoły. port - Numer portu. name - Nazwa portu. mode - Tryb portu (opcjonalne). ENABLE - Dozwolony przez zaporę (domyślnie). DISABLE - Niedozwolony przez zaporę. scope - Zakres portu (opcjonalne). ALL - Zezwala na cały ruch przez zaporę (domyślnie). SUBNET - Zezwala tylko na ruch sieci lokalnej (podsieci) przez zaporę. CUSTOM - Zezwala tylko na określony ruch przez zaporę. adresy - Adresy zakresu niestandardowego (opcjonalne). profile - Profil konfiguracji (opcjonalne). CURRENT - Profil bieżący (domyślnie). DOMAIN - Profil domeny. STANDARD - Profil standardowy. ALL - Wszystkie profile. interface - Nazwa interfejsu (opcjonalne). Uwagi: Wartości 'profile' i 'interface' nie mogą być określone razem. Wartości 'scope' i 'interface' nie mogą być określone razem. Opcja 'scope' musi mieć wartość 'CUSTOM' w celu określenia adresów. Przykłady: add portopening TCP 80 MojPortWeb add portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL add portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet add portopening protocol = TCP port = 80 name = MyWebPort add portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL add portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / ADD / PORTOPENING

netsh firewall add portopening - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje konfigurację portu zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, add, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add peerfilter
Dodaje filtr dla serwerów, które mogą być akceptowane jako elementy równorzędne.
netsh p2p pnrp cloud start
Uruchamia chmurę.
netsh diag ping dhcp
Bada usługą ping serwery DHCP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp set interface
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.
netsh interface ipv6 show neighbors
Wyświetla wpisy buforu sąsiada.
netsh routing ipx add staticservice
Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje konfigurację portu zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/add/portopening.htm
0.125
16008

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about changes on your computer!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

Help with Notepad in Windows 10?

 /

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

What are access times, in IsMyHdOK?

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /

What is USB (interface)?

 /

Was ist TWAIN!

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /