NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticservice ? Polecenie ADD jest używane do dodawania nowych wpisów do konfiguracji protokołu IPX. Składnia polecenia: ADD INTERFACE nazwaif ADD STATICROUTE nazwaif sieć [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] znaczniki [HOPS=] skoki ADD STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [NETWORK=] sieć [NODE=] węzeł [SOCKET=] gniazdo [HOPS=] skoki ADD FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] [LOG] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), mac - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie), skoki - liczba skoków (dziesiętnie). typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), tryb - INPUT lub OUTPUT maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICSERVICE

netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ipx set nodereq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.
netsh interface ip show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay show global
Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp cloud flush
Opróżnia wpisy pamięci podręcznej.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticservice.htm
0.218
19359

Can I find desktop directorys from all users on Windows 10?

 /

Herunterfahren, Neustarten, im Start und Desktop!

 /

Windows 10 ohne Produkt Key installieren, kann man das?

 /

Sollte man schon Windows 7 kaufen, oder auf Windows 8/10 warten?

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Help, where can i turn off the Windows 8 or 8.1, or shut down the MS Windows OS?

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /

Digital calendar day clock help people keep time orientation and be more independent!

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Can I customize in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /