netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticservice ? Polecenie ADD jest używane do dodawania nowych wpisów do konfiguracji protokołu IPX. Składnia polecenia: ADD INTERFACE nazwaif ADD STATICROUTE nazwaif sieć [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] znaczniki [HOPS=] skoki ADD STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [NETWORK=] sieć [NODE=] węzeł [SOCKET=] gniazdo [HOPS=] skoki ADD FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] [LOG] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), mac - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie), skoki - liczba skoków (dziesiętnie). typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), tryb - INPUT lub OUTPUT maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICSERVICE

netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ipx set nodereq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.
netsh interface ip show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay show global
Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp cloud flush
Opróżnia wpisy pamięci podręcznej.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticservice.htm
0.156
19359

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Delete and remove locked files and folders!

 /

Senden an Desktop fehlt in Windows?

 /

Translate text from clipboard!

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Use the fonts without installing the font on Windows 10, 8.1!

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

Can I delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /