NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ add ğ staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticservice ? ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır. Komut Sözdizimi: ADD INTERFACE ifname ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks [HOPS=] hops ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] hops ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] [LOG] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICSERVICE

netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - Komutları Statik hizmet tablosuna statik bir hizmet ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras ipx set netassign
RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar.
netsh interface ip show address
IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip relay set interface
DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleştirir
netsh p2p pnrp
`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticservice.htm

0.062

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Samsung Galaxy WLAN Einstellungen öffnen, aber wie?

 /

Windows 8 und 8.1 ohne Windows Live ID Microsoft Account installieren!

 /

Suchanfrage Windows-10 ms Datei-Explorer (einfaches Beispiel)?

 /

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

Anpassen der Bildschirmhelligkeit bei Windows-10 Tablet PCs übers Mobilitätscenter!

 /

Ist Windows 10 besser und schneller als Windows 7?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /