NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ add ğ staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticservice ? ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır. Komut Sözdizimi: ADD INTERFACE ifname ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks [HOPS=] hops ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] hops ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] [LOG] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICSERVICE

netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - Komutları Statik hizmet tablosuna statik bir hizmet ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras ipx set netassign
RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar.
netsh interface ip show address
IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip relay set interface
DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleştirir
netsh p2p pnrp
`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Statik hizmet tablosuna statik bir hizmet ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticservice.htm
0.14
18418

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

This might take a few minutes on Windows 11!

 /

Can I let it snow on the Windows 11 desktop and continue to use it?

 /

Driver Update via the Windows 10/11 Device Manager!

 /

Activate or deactivate the auto update in Desktop-OK for Windows OS!

 /

Find installed desktop programs on Windows 10/11!

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Computer aus dem Ruhemodus ohne Anmeldung starten!

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

What is a driver?

 /

Save Desktop Layout in *.dok file or *.ini!

 /

Can I use the Analog Desktop Clock on Microsoft's Windows 11 OS?

 /