NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticservice ? ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: ADD INTERFACE grsnavn ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] intervall [HOPS=] mellomstasjoner ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner ADD FILTER grsnavn modus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] [LOG] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). modus - INPUT eller OUTPUT. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre. handling - PERMIT or DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICSERVICE

netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - kommando Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras ipx set netassign
Angit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med.
netsh interface ip show address
Viser IP-adressekonfigurasjon.
netsh routing ip relay set interface
Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p pnrp
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticservice.htm
0.171
19521

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Change the Windows folder icons RGB color!

 /

Set file type in Windows 11 for APPs and applications!

 /

What is a corrupt driver software under MS Windows OS?

 /

How do I open other file types, not only text files (* .txt) with Notepad?

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

BSCMAKE: error BK1506 : Datei ... kann nicht geöffnet werden: No such file or directory!

 /

Open JAR files in Windows, but how?

 /

Befehl um lokale Ordner als Netzlaufwerk mit Laufwerksbuchstaben zuzuweisen!

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Query the desktop color pixel value on all Windows 11, 10, ... etc.  OS!

 /