NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticservice ? ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: ADD INTERFACE grsnavn ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] intervall [HOPS=] mellomstasjoner ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner ADD FILTER grsnavn modus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] [LOG] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). modus - INPUT eller OUTPUT. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre. handling - PERMIT or DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICSERVICE

netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - kommando Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras ipx set netassign
Angit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med.
netsh interface ip show address
Viser IP-adressekonfigurasjon.
netsh routing ip relay set interface
Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p pnrp
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticservice.htm
0.405
19521

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

Lästige Insekten am Desktop PC, oder Surface und Notebook!

 /

Replace function with special character support!

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

What are Unicode fonts?

 /

Print from Windows Explorer, but can I?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Ich kann keine MP3-Tags anzeigen im Quad-Explorer unter Windows 10

 /

Can I create a non-compressible file with your software?

 /

Wie deinstalliere ich den Arbeitsspeicher Test unter Windows 10, ...? (portable Installation)

 /