netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticservice ? ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: ADD INTERFACE grsnavn ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] intervall [HOPS=] mellomstasjoner ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner ADD FILTER grsnavn modus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] [LOG] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). modus - INPUT eller OUTPUT. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre. handling - PERMIT or DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICSERVICE

netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - kommando Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras ipx set netassign
Angit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med.
netsh interface ip show address
Viser IP-adressekonfigurasjon.
netsh routing ip relay set interface
Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p pnrp
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticservice.htm
0.155
19521

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Bei Windows 7 das Windows 10 Update deaktivieren, aber wie?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /