NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set interface ? Bruk: set interface [name=] [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]heltall] [[minsecs=]heltall] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der DHCP Relay Agent skal oppdateres. relaymode - En av følgende verdier: enable: Aktiverer DHCP Relay Agent for dette grensesnittet. disable: Deaktiverer DHCP Relay Agent for dette grensesnittet. maxhop - Det maksimalt tillatte antall hopp for en DHCP-pakke før den droppes, og ikke lenger videresendes. minsecs - Det minimalt tillatte antall sekunder fra oppstart som må fremkomme i en DHCP-pakke før den vil bli sendt til en DHCP-server som er i den globale listen. Merknader: Angir globale parametere for DHCP Relay Agent-konfigurasjon. Eksempel: set interface "Lokal tilkobling" enable 16 4 Eksempelkommandoen lar DHCP Relay Agent operere på standard LAN- grensesnitt med et maksimalt tillatt antall hopp på 16, og bruker en verdi på 4 sekunder for minimalt antall sekunder fra oppstart.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / INTERFACE

netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/interface.htm
0.14
19738

Reset local account in case of errors under Windows 11, 10, ...!

 /

Vollständigen Ordnerpfad in der Titelleiste von Quad-Explorer unter Windows anzeigen!

 /

What kind of keys can I use to install / activate Windows 11?

 /

Wie kann man mehrere nicht aufeinander folgende Zeilen von Text in MS-Word markieren?

 /

Fehlermeldung com.google.process.gapps wurde angehalten?

 /

QuickTextPaste_x64.exe oder QuickTextPaste.exe?

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Die Bilder Bewertung im alternativem Explorer unter Windows machen!

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Disable animations in the Windows 10 / 11 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Short Notices on the Windows 11 desktop!

 /

Difference Individual photos and images from directorys?

 /