NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set interface ? Bruk: set interface [name=] [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]heltall] [[minsecs=]heltall] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der DHCP Relay Agent skal oppdateres. relaymode - En av følgende verdier: enable: Aktiverer DHCP Relay Agent for dette grensesnittet. disable: Deaktiverer DHCP Relay Agent for dette grensesnittet. maxhop - Det maksimalt tillatte antall hopp for en DHCP-pakke før den droppes, og ikke lenger videresendes. minsecs - Det minimalt tillatte antall sekunder fra oppstart som må fremkomme i en DHCP-pakke før den vil bli sendt til en DHCP-server som er i den globale listen. Merknader: Angir globale parametere for DHCP Relay Agent-konfigurasjon. Eksempel: set interface "Lokal tilkobling" enable 16 4 Eksempelkommandoen lar DHCP Relay Agent operere på standard LAN- grensesnitt med et maksimalt tillatt antall hopp på 16, og bruker en verdi på 4 sekunder for minimalt antall sekunder fra oppstart.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / INTERFACE

netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/interface.htm
0.077

Ändern / Übersetzen der Sprache in der Aero Desktop Uhr, aber wie!

 /

Verhindert den Standby Modus, Herunterfahren und Ruhezustand unter Windows! 

 /

Windows 10 Such-Indizierung deaktivieren (anpassen, aktivieren)?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Wann Unicode-Version und wann Ansi-Version?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Sprachgesteuerte Eingabe bei der Google Chrome Suche auf dem Windows Desktop!

 /